Zbornik posvećen našem članu Stipi Grgasu

OBJAVLJENO: ponedjeljak, 22.01.2018.
Zbornik posvećen našem članu Stipi Grgasu

22.1.2018.

Izašao je zbornik posvećen našem članu, uglednom znanstveniku, predstojniku katedre za amerikanistiku Odsjeka za anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Stipi Grgasu, pod naslovom "The Errant Labor of the Humanities: Festschrift Presented to Stipe Grgas" (ur. Sven Cvek, Borislav Knežević i Jelena Šesnić. Zagreb: FF press, 2017.).