Razmjena: Članovi HDP-a u Varšavi/ 2007.

OBJAVLJENO: četvrtak, 18.01.2007.
Razmjena: Članovi HDP-a u Varšavi/ 2007.

Siječanj, 2007.
U sklopu međunarodne suradnje, s podrškom Ministarstva kulture RH i Gradskog ureda za kulturu, članovi HDP-a Katarina Peović-Vuković, Ivan Herceg i Seid Serdarević boravili su u Varšavi (18. - 21.1.2007.).
(voditeljica programa Sonja Manojlović)
Vidi tekst S. Serdarevića.