Životopis

Ivan Vidak

Rođen 04.03.1981. u Somboru. Osnovnu školu završio u Bačkom Monoštoru, a srednju u Somboru i Šibeniku, gdje je i maturirao 2000. godine. Godine 2003. upisuje studij ukrajinistike i turkologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. No već 2004. godine napušta Filozofski fakultet i upisuje studij dramaturgije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje je i diplomirao 2012. godine.

Od 2012. godine zaposlen je u nakladi Sandorf kao urednik. Živi u Zagrebu

Do sada je objavio dvije knjige: 2015. zbirku priča „Ugljik na suncu“ i 2020. roman „Radio Siga“.

Književni opus