REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA HDP-a/ 2006.

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA HDP-a/ 2006.

U subotu, 11. ožujka 2006. u 11 sati
održat će se Skupština HDP-a
u Kući Arko, Basaričekova 24, Zagreb.