Razmjena: Članovi HDP-a u Novom Sadu i Beogradu/ 2007.

Razmjena: Članovi HDP-a u Novom Sadu i Beogradu/ 2007.

U sklopu razmjene pisaca između HDP-a i Srpskog književnog društva,
(voditeljica programa Sonja Manojlović)
a nakon nastupa vojvođanskih pisaca Ljiljane Jokić Kaspar, Vojislava Karanovića i Saše Radojčića u Basaričekovoj 24, u Zagrebu, uzvratna književna večer održana je u Kulturnom centru Novog Sada, u petak, 23.02.2007. u 20 sati.
Nastupili su Tatjana Gromača, Sonja Manojlović, Slobodan Šnajder i Velimir Visković.
Drugog dana, u Srpskom književnom društvu, u Beogradu, razgovaralo se o daljnjoj suradnji.

Par rečenica o gostovanju napisala je Tatjana Gromača: