EUROPSKI GLASNIK 11/2006.

EUROPSKI GLASNIK 11/2006.

2.2.2007.
Izašao je novi broj Europskog glasnika, godište XI., br. 11, Zagreb 2006.
Uredništvo: Marija Bašić, Tea Benčić Rimay, Sanjin Dragojević, Dražen Katunarić (gl. urednik), Dubravka Kisić, Žarko Paić (zamjenik gl. urednika), Andriana Škunca
Nakladnik: Hrvatsko društvo pisaca
Redakcija: Basaričekova 24, 10000 Zagreb
e-mail: hrvatsko.drustvo.pisaca@zg.t-com.hr
Vidi sadržaj.