Životopis

Stanko Andrić

Stanko Andrić rođen je 27. siječnja 1967. u Strizivojni kod Đakova.
Osnovnu školu polazio u Strizivojni, a gimnaziju 1982-1986. u Slavonskom Brodu.
Diplomirao je 1993. francuski i latinski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a magistrirao (1994) i doktorirao (1998) na Odsjeku za srednjovjekovne studije Srednjoeuropskog sveučilišta (Central European University) u Budimpešti.

Od 1995. zaposlen je u Hrvatskom institutu za povijest – Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje (Slavonski Brod),   gdje se bavi srednjovjekovnom poviješću sjeveroistočnih hrvatskih pokrajina.
Književnu prozu pisao je relativno intenzivno za vrijeme studija; kasnije primjetno usporio.
Živi u Osijeku.

Objavio:
- Povijest Slavonije u sedam požara (Zagreb: Gordogan-SCpress, 1992)
- Enciklopedija ništavila (Zagreb: Ceres, 1995)
- Čudesa svetoga Ivana Kapistrana – povijesna i tekstualna analiza (Slavonski Brod – Osijek: HIP PPSSB – Matica hrvatska,       1999; nagrada “Josip i Ivan Kozarac”, Vinkovci)
 - The miracles of St. John Capistran (Budapest: CEU Press, 2000)
- Dnevnik iz JNA i druge glose i arabeske (Zagreb: Durieux, 2000; nagrada “Vladimir Nazor”, Zagreb)
 - Potonuli svijet. Rasprave o slavonskom i srijemskom srednjovjekovlju (Slavonski Brod: HIP PPSSB, 2001)
- Povijest Slavonije u sedam požara – Enciklopedija ništavila – Dnevnik iz JNA i druge glose i arabeske (Zagreb: Durieux, 2001)
- Simurg / Der Simurg. Roman, prev. Klaus Detlef Olof (Wien-Klagenfurt: Kulturkontakt Austria – Wieser Verlag, 2003)
- Slavonija – sažeti vodič prirodnih i kulturnopovijesnih zanimljivosti (Zagreb: VBZ, 2004)
 - Simurg; roman, Durieux, Zagreb 2005.
- Vinkovci u srednjem vijeku. Područje grada Vinkovaca od kasne antike do kraja turske vlasti (Vinkovci i Slavonski Brod: Matica hrvatska Vinkovci i Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2007; “Zlatna povelja” Matice hrvatske, Zagreb)
- Kapisztrán szent János csodái, prev. Gabriella di Sandri i Dávid Falvay (Budapest: METEM/Magyar egyháztörténeti enciklopédia munkaközösség i Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2009)
 

 Nagrade:
- Godišnja nagrada "Vladimir Nazor" 2000.

Književni opus